Missie & visie

MISSIE – de bestaansreden van onze organisatie 

 

Vzw Mekanders wil de beste zorg en ondersteuning bieden aan kinderen en volwassenen met een beperking.  

Voor elke zorgvraag of ondersteuningsnood voorzien deskundige medewerkers in samenspraak met de persoon met een handicap en zijn omgeving  een antwoord op maat.  

Elke cliënt wordt in een stimulerende kleinschalige omgeving begeleid op alle levensdomeinen tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Vzw Mekanders garandeert een respectvolle en warme aanpak, verbindend en met respect voor ieders eigenheid.  

Vzw Mekanders werkt aan inclusie en verrijkt onze samenleving met kleurrijk en uniek leven. Ze neemt initiatief in functie van de zorgvragen vanuit de samenleving, in samenwerking met een netwerk van professionals en vrijwilligers en ontwikkelt daarvoor expertise en draagvlak.   

 

VISIE – hoe we dit waarmaken 

 

Een sterke centrale ondersteuning verlenen aan alle deelwerkingen. Een lokale verankering van elke deelwerking garanderen. Vanuit dezelfde missie de eigenheid van elke deelwerking inkleuren. 

Diversiteit en verscheidenheid toelaten in functie van de meest geschikte zorg en ondersteuning: 

  • De cliënt centraal 
  • Inclusief 
  • Lokaal ingebed 
  • Pluralistisch  

Een stimulerende en zorgzame werkomgeving voor elke medewerker creëren: 

  • Vlotte en transparante communicatie 
  • Efficiënt samenwerken, in teams en tussen teams, intern en extern 
  • Optimale taakverdeling en personeelsinzet 
  • Verscheidenheid en eigenheid binnen het afgebakende kader van een sterke organisatie 

Op zoek naar zorg? 

Contacteer ons!
Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Door onze site te gebruiken ga je akkoord met deze cookies? Geen probleem!