Collectief overleg

Inspraak en participatie
Het collectief overleg organiseert de inspraak en participatie van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten. Naast inspraak in de zorgverlening voor hun kind, mogen de leden ook hun zegje doen over de beleidsbeslissingen. Het collectief overlegorgaan waakt over de rechten van de cliënten door in overleg te gaan met de directie. Elke voorziening is bij wet verplicht een collectief overleg op te richten.


Jaarlijkse informatievergadering voor alle gebruikers
Alle cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers of belangenbehartigers kunnen lid worden van het collectief overleg. Elk woonhuis of dagcentrum heeft een eigen gebruikersraad, die voor 4 jaar een afgevaardigde kiest voor het collectief overleg. Jaarlijks zijn er minstens drie vergaderingen. Eén afgevaardigde uit het collectief overlegorgaan neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Het collectief overleg organiseert jaarlijks een informatievergadering voor alle gebruikers. De directie bespreekt hier de werking van het voorbije jaar en geeft een vooruitblik op het komende jaar. Belangrijke beslissingen worden hier toegelicht.


Uitdagingen
De wijzigingen in het charter collectieve rechten en plichten, belangrijke wijzigingen in de woon-en leefsituatie en de organisatie zullen worden besproken met de directie. Het verdedigen van de belangen en rechten van de cliënten blijven uitdagingen. Hun stem is belangrijk. In overleg met de verantwoordelijken zijn diverse thema’s bespreekbaar. Het uiteindelijke doel blijft een zo goed mogelijke zorg bekomen voor de personen met een beperking.


Ria Wouters, voorzitter van het collectief overleg: “Als voorzitter zal ik in samenspraak met de directie de raad bijeenroepen en een agenda samenstellen. Alle leden van het collectief overleg kunnen agendapunten aanbrengen. De voorzitter verzekert de goede werking van het overleg en doet het reglement naleven. De taak als voorzitter is me wat overvallen. Ik probeer nu vooral alle nodige informatie te vergaren op de website van het VAPH en van FOVIG (Federatie collectief overleg personen met een handicap). 
Ik ben actief lid van FOVIG en kom samen met alle leden van de voorzieningen van de provincie Antwerpen. We bespreken hier alle belangrijke thema’s, bv. correctiefase 2, woon-en leefkosten, persoonsvolgende financiering, … De vorming ‘wegwijs in het collectief overleg’, georganiseerd door FOVIG in samenwerking met Gezin en Handicap, brengt de leden van het collectief overleg op de hoogte van de werking van het overleg.
Als voorzitter wil ik ervoor zorgen dat er voldoende transparantie is voor alle cliënten en hun ouders, broers en zussen en wil ik een aanspreekpunt zijn binnen het collectief overleg.”

 

Ria Wouters

mama van Jan (Markdal)

Tel: 0474 64 35 67

Treza De Vry

mama van Chris (HoogMark)

Tel: 0496 10 52 73

Det Piedfort

mama van Bas (De Rusthuif)

Tel: 0491 22 31 99

Jean-Pierre Zanni

schoonbroer van Kitty (De Hei)

Tel: 0483 43 70 77

Patrick Van Bourgognie

broer van Gunter (Boomgaard)

Tel: 0477 87 26 48

Sabine Eykens

mama van Seppe (Goriën)

Tel:

Marleen Pelsmaekers

mama van Katrien (Goriën)

Tel: 0497 51 96 11

Joost van Sas

broer van Han (Boomgaard)

Tel:

Heeft u een zorgvraag? 

Contacteer ons!
Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Door onze site te gebruiken ga je akkoord met deze cookies? Geen probleem!